Menu

Skaner oka – nowoczesne technologie zabezpieczenia

22 marca, 2017 - bezpieczeństwo
Skaner oka – nowoczesne technologie zabezpieczenia

Bez jednoznacznych rozwiązań prawnych chroniących prywatność nasze dane biometryczne wcześniej czy później trafią do rządowych baz.

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez powszechną identyfikację za pomocą danych biometrycznych wydaje się bardzo dobrym pomysłem. Od roku 2011 policja w Stanach Zjednoczonych skanuje dane biometryczne podczas pracy w terenie używając takich urządzeń jak MORIS(Mobile Offender Recognition and Information System), który jest przystawiają do iPhone’a, sprawdzającą układy linii papilarnych i obrazy tęczówki oka. Obecnie FBI buduje bazę Next Generation Identification, która będzie zawierać odciski palców, dłoni, skany tęczówek oczu, dane opisujące głos oraz zdjęcia twarzy. Wkrótce nawet nasze telefony będą miały zabezpieczenia oparte na danych biometrycznych przechowywanych w odległych bazach.

Niestety, rozwój tego rodzaju systemów stwarza ogromne zagrożenie dla powszechnie uznanych zasad ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Może doprowadzić do naruszenia prawa, przy których nadużycia amerykańskie Agencji Bezpieczeństwa Narodowego będą wydawać się błahe.

instalproject - alarmy i zabezpieczenia - ToruńWykorzystanie danych biometrycznych może spowodować ewolucję istniejących już systemów nadzoru na niespotykaną skalę – powstanie mechanizm znacznie potężniejszy i bardziej inwazyjny. Weźmy na przykład tzw. Domain Awareness System – sieć 3000 kamer do monitoringu rozmieszczonych w Nowych Jorku. Obecnie, jeżeli ktoś popełni przestępstwo, policjanci mogą jedynie przejrzeć materiał wideo zarejestrowany w danym miejscu. Wystarczy jednak wyposażyć system w program do rozpoznawania twarzy, a będzie można prześledzić przebieg całego dnia przestępcy „Osoby mieszkające i pracujące na dolnym Manhattanie byłyby pod ciągłym nadzorem” – tłumaczy Jennifer Lynch, prawniczka reprezentująca organizację non profit Electronic Frontier Foundation. System komputerowy rozpoznający twarze w tłumie jest nie lada wyzwaniem technicznym, ale badacze pracujący nad takimi projektami jak Biometric Optical Surveillance System (BOSS). Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA robią ogromne postępy.

Na dodatek, kiedy już zdjęcie naszej twarzy, skan tęczówki oka czy profil DNA stanie się cyfrowym plikiem, będzie je bardzo trudno chronić. Jak wynika z ostatnich informacji na temat notorycznego naruszania prawa w zakresie gromadzenia, przetrzymywania i rozprowadzania informacji w amerykańskie Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, granica między danymi komercyjnymi a rządowymi jest, delikatnie między danymi komercyjnymi a rządowymi jest, delikatnie mówiąc, nieszczelna. Dane biometryczne mogą też zostać wykradzione. Łatwo jest wymienić kartę kredytową, ale spróbujcie wymienić tęczówkę oka.

Obecnie zbieranie danych biometrycznych na ogół wymaga naszej współpracy (bądź użycia środków przymusu): aby skan naszej tęczówki dostał się do bazy danych, musimy pozwolić, by ktoś zrobił nam z bliską zdjęcie oka. To wkrótce się zmieni. Naukowcy z Carnegie Mellon University w ramach badań finansowych przez amerykański Departament Obrony obecnie udoskonalają szybko klatkowy aparat fotograficzny, który skanuje tęczówki oczu osób w tłumie z odległości 10 m i generuje obrazy w doskonałej jakości, nadające się do archiwizacji.

Nowe techniki pozwolą również pozyskiwać znacznie więcej informacji z danych biometrycznych obecnie zbieranych. Wprawdzie większość bez danych DNA, którymi dysponują służby porządku publicznego, zawiera tylko fragmenty genomu, jednak federalne agencje mogą w nieskończoność przechowywać fizyczne próbki materiału genetycznego. Można tylko spekulować na temat informacji, jakie w przyszłości do się z tych próbek odczytać.”Jeżeli mamy czyjeś DNA, w istocie dysponujemy różnego rodzaju osobistymi informacjami – mówi Lynch. -Istnieją obawy, że zaczną się badania próbek pod kątem szukania związku między genami a skłonnościami do popełniania przestępstw”.

Dzisiejsze prawo nie jest w ogóle przygotowane na te zmiany. Jedynym ciałem, które może Uchwalić kompleksowe rozwiązania prawne zapobiegające nadużyciom, jest amerykański Kongres. Kongresmeni powinni zacząć od analizy zasad proponowanych przez Lynch i Electronic Fontier Foundation. Takie prawodawstwo powinno, m. in. określić, jakie ilości informacji i jakiego typu dane rząd może przechowywać oraz gdzie mogą one być przetrzymywane. Należy również ograniczyć możliwość połączenia różnego typu danych biometrycznych w jedną bazę.

Rozpoznawanie osób w przypadku kradzieży, oszustw i terroryzmu ma duże znaczenie. Jednak ryzyko nadużyć jest ewidentne. Pora zacząć ustanawiać zasady ściśle regulujące korzystanie z tych technik.